Warsztaty dotyczące metod pracy z młodzieżą

2014-11-18

Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących metod pracy z młodzieżą opartych na zasobach. W szczególności skupimy się na metodach takich jak pisanie autonarracji oraz zajęcia teatralne. Metody te były wykorzystane podczas realizacji programu zdrowotnego „Psycho-Kreacje”, realizowanego w Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku, jako forma wspierania młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o zasoby. Jest to wartościowa metoda pracy terapeutycznej z młodzieżą oraz narzędzie służące popularyzacji wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Uczestnicy warsztatów otrzymają publikację przygotowaną przez młodzież w ramach programu oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach.

SZKOLENIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Termin I: 11.12.2014 godz: 9:00 - 12:30
Termin II: 12.12.2014 gdz. 12:00 - 15:30
Miejsce: Sala konferencyjna w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Józefowie, ul. 3-Maja 127

Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia do dnia 5.12.2014 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania