Likwidacja gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

2017-06-07

W dniu 28.02.2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął dwie uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum specjalnego i gimnazjum specjalnego dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Likwidacja nastąpi przez stopniowe wygaszanie począwszy od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Poniżej stosowne uchwały.