Kongres Zdrowia Psychicznego

2017-05-02

W dniu 8 maja 2017 r. w PKiN w Warszawie odbędzie sie Kongres Zdrowia Psychicznego. W prace nad przygotowaniem Kongresu włączyli się również pracownicy Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu. W ramach przygotowań, z inicjatywy kierownika Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej - Hostelu w Otwocku psycholog Agnieszki Czechowskiej, został powołany Zespół ds. Dzieci i Młodzieży, który zyskał poparcie i patronat Rzecznika Praw Dziecka.

Kongres Zdrowia Psychicznego jest odpowiedzią na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz apelem o zreformowanie tej opieki poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się pod adresem: http://www.kongreszp.org.pl/envoy.html