Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

2015-07-15

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. przyznał fundusz prewencyjny w kwocie 6 024,00 zł na rzecz „Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. w Zagórzu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie i montaż krat w oknach Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi Oddziału.

Fundusz prewencyjny PZU S.A. ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.